ÇERKES SOYKIRIMINI ANMA ULUSLARARASI AFİŞ YARIŞMASI.

Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız

ÇERKES DİYASPORASINDAN TÜRKİYE VE DÜNYA KAMUOYUNA*

Biz, emperyalist Çarlık rejimi tarafından 1864 ve 1878’de anayurtları Kuzey Kafkasya’dan sürgün edilen Çerkesler’in torunlarıyız. Her yıl anavatanımız Kuzey Kafkasya, Ürdün, Suriye, İsrail, Yugoslavya, daha az sayıda da olsa Avrupa ve Amerika’daki kardeşlerimizle ortak duygular içinde ana geldiğimiz 21 Mayıs, bu sürgün trajedisinin doruğa çıktığı gündür.

Kitle iletişim imkânlarının olmadığı 19. yüzyılda, bir halkın ve tüm bir bölgenin kaderini birinci derecede belirleyen bu insanlık dramı yankı bulmamıştı.

            Sıcak denizlere inmek için güneye doğru yayılan Çarlık emperyalizmine karşı Kuzey Kafkasyalıların bir asırdan fazla süre Hazar’dan Karadeniz’e uzanan direnişi, Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki Rus baskısını hafifletirken, İngiltere’nin Güney Asya’daki çıkarlarına dolaylı olarak hizmet etmişti. Ne var ki kat kat üstün saldırgana karşı bağımsızlığını koruma mücadelesi veren Kuzey Kafkasyalılar dışarıdan ne moral ne de somut yardım alamadılar. En güzel nesillerin kaybedildiği Kafkas-Rus savaşları sonunda Çerkes halkının büyük kısmının özgür iradesi dışında anayurdunu terke zorlanmasıyla Kuzeybatı Kafkasya yerli nüfusundan arındırıldı. Geriye kalanlar kolonizasyon politikaları desteğinde kendi yurtlarında azınlık haline getirilirken, sürgün edilenler Balkanlar’dan Arabistan’a kadar dağınık şekilde yerleştirilerek fiziksel ve kültürel yok oluşa terk edildiler.

Yüzyıllardır yaşadıkları anayurtlarını bir ay içinde terke zorlanan iki milyona yakın Çerkes’in yüz binlercesi Karadeniz üzerinden yapılan sürgün yollarında, sahillerde ve yerleştirildikleri topraklarda hayatlarını kaybettiler. Yeni topraklarının kaderine iyi ve kötü günlerinde ortak oldular.

Tarihi deneyimler ışığında, insan hakları ve demokrasiye duyarlı biz Türkiye diyasporası Çerkesleri, haklı davamıza Türkiye ve Dünya kamuoyunun desteğini talep ediyor ve aşağıdaki noktalara dikkat çekmek istiyoruz:

-Çerkesler anayurtları Kafkasya’dan göç etmemişler, iradeleri dışında sürgün edilmişlerdir.

-Sürgün edilen Çerkesler, akrabalarının yaşadığı Kafkasya’daki gelişmelere karşı duyarlıdırlar ve o topraklarda hakları vardır.

         -Anavatanları Kafkasya’da 19. ve 20. yüzyıllarda emperyalist güçlerin soykırım, sürgün ve kolonizasyon politikaları sonucunda yapay olarak azınlığa düşürülen Çerkes halkının fiziksel ve kültürel yaşam hakları, günümüzde resmi ve gayri resmi şoven baskıların tehdidi altındadır.

          -Sürgünün kabul ve bu haksızlığın telafi edilmesini hem Kafkasya hem de diyaspora Çerkesleri hak ve talep etmektedirler.

          -Şoven intikam hisleri taşımayan Kafkasya ve diyaspora Çerkesleri, dünya kültür mozaiği içinde hak ettikleri yeri almak için adil bir uluslararası sistemin gerçekleşmesi sürecinde, yaşadıkları topraklarda ve anavatanlarında mücadele etmeye kararlıdırlar.

*21 Mayıs 1993, Çerkes Sürgünü Anma Komitesi Bildirisi’nden kısaltılarak alınmıştır.

Show More